Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"A foreign swearword is practically inoffensive except to the person who has learned it early in life and knows its social limits."
Paul Theroux
KIM JESTEŚMY
KIM JESTEŚMY
Centrum Kształcenia Językowego "The Point", wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Kuratorium Oświaty w Krakowie (Spis: poz. 5057) www.kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=1085, od momentu powstania w 1993 roku, inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w...
CZYTAJ DALEJ
CZEGO UCZYMY
CZEGO UCZYMY
Swobodne porozumiewanie się i kontakty między ludźmi ułatwia nie tylko znajomość języków, ale także kultury i realiów krajów danego obszaru językowego. Wiedzę w zakresie zagadnień leksykalnych i gramatycznych uzupełniamy więc o wiadomości na temat...
CZYTAJ DALEJ
JAK UCZYMY
JAK UCZYMY
Programy nauczania języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego opracowane przez Centrum Kształcenia Językowego "The Point" adresowane są w szczególności do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Punkt wyjścia do ich przygotowania stanowiły standardy...
CZYTAJ DALEJ